10 ช่วงเวลา Deckerstar ที่ดีที่สุดใน Lucifer จนถึงตอนนี้

10 Best Deckerstar Moments Lucifer Far

LUCIFER (L ถึง R) TOM ELLIS รับบท LUCIFER MORNINGSTAR และ LAUREN GERMAN เป็น CHLOE DECKER ในตอนที่ 502 ของ LUCIFER Cr. JOHN P. FLEENOR / NETFLIX © 2020

LUCIFER (L ถึง R) TOM ELLIS รับบท LUCIFER MORNINGSTAR และ LAUREN GERMAN เป็น CHLOE DECKER ในตอนที่ 502 ของ LUCIFER Cr. JOHN P. FLEENOR / NETFLIX © 20203 จาก 3 ใช้←→ (ลูกศร) เพื่อเรียกดู