5 รายการและภาพยนตร์ใน Netflix ที่น่าดูในสัปดาห์นี้: Shadow and Bone และอีกมากมาย

5 Shows Movies Netflix Watch This Week

SHADOW AND BONE (L ถึง R) JESSIE MEI LI รับบท ALINA STARKOV ใน SHADOW AND BONE Cr. DAVID APPLEBY / NETFLIX © 2021

SHADOW AND BONE (L ถึง R) JESSIE MEI LI รับบท ALINA STARKOV ใน SHADOW AND BONE Cr. DAVID APPLEBY / NETFLIX © 20211 จาก 3 ใช้←→ (ลูกศร) เพื่อเรียกดู